Hoppa till huvudinnehåll
EN
Kontakta oss

Systemarkitektur

För att ett en systemlösning skall bli framgångsrik både kort- och långsiktigt är det viktigt att ha utfört arkitekturarbetet ordentligt.

Framgång kräver inte bara ett grundmurat teknikkunnande och förståelse för den process systemet skall stödja utan även kunskap om utvecklingstrender och möjliga framtida verksamhetskrav. 

Våra arkitekter har lång utvecklingsbakgrund, både som kvalificerade operativa utvecklare och som just systemarkitekter i strategiska roller. De har förmågan att ställa rätt frågor och omsätta svaren till förslag som testas för att så långt det är möjligt kunna verifiera att det som skissas i teorin även kommer att fungera väl i praktiken. 

Vi hjälper er att ta fram arkitektur med hänsyn tagen till
  • Funktionalitet
  • Säkerhet
  • Prestanda / Skalbarhet / Tillgänglighet
  • Integrationer med befintliga system/miljöer
  • Kostnad (Utveckling + Drift)
  • Förvaltning / Underhåll / Övervakning
  • Vidareutveckling
Kollegor diskuterar ett uppdrag
Vi analyserar kravbilden, vilka parametrar som är viktigast och föreslår lämpliga tekniska vägar framåt.
Peter, Systemarkitekt
Kontakta oss

Få ditt digitala projekt att lyfta

Vi tar gärna ett förutsättningslöst samtal för att lyssna till dina behov, och se hur vi kan hjälpa dig.
Kontakta oss
Raket